Vi har alla olika bagage att bära på.
Jag fick diagnosen utmattningsdepression 2011. Kroppen slutade fungera helt efter flera år med svår värk och stress. Vägen tillbaka har gått genom den traditionella läkarvården för att sedan fortsätta på flera spår som har hjälpt mig tillbaka till en vardag med mindre stress, smärta och en hälsosammare livsstil.

Min verksamhet bygger på att du som möter mig, ska känna dig trygg. Genom åren som gått, har jag funderat mycket på hur jag själv skulle velat bli behandlad både fysiskt och psykiskt. Nu försöker jag möta andra som jag själv skulle velat bli bemött när jag behövde det som mest.
-Med omtanke, respekt och individanpassad vård.

Som adopterad brinner jag lite extra för barn (och vuxna) adopterade då jag märkt att en överväldigande del av barnen har samma utmaningar.

Jag är diplomerad sensomotorisk reflexpedagog (utbildare Alla Sinnen) och vidareutbildad inom MNRI® Trauma Recovery  och Tactile System Integration (Svetlana Masgutovas metoder, utbildare Susanne Wolmesjö).

Personer med koncentrationssvårigheter, stress, mardrömmar, och rygg- och nackproblem har vittnat om en starkare kropp och ett lugnare psyke efter en tids träning. Det är en enkel träningsform som kan ge goda resultat om du eller ditt barn utför dem kontinuerligt under den rekommenderade tiden.

---------------------------------------------------

Som utbildad sensomotorisk reflexpedagog har jag studerat:

- Hjärnan och nervsystemet

 - Rytmisk rörelseträning enligt Dr. Harald Blomberg.

- Dynamiska och posturala reflexer enligt Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.
 
 - Del av Lifelong Reflexes, Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.

- Primitiva reflexer, visuella färdigheter och läs- och skrivsvårigheter.

- Läs -skriv- och koncentrationssvårigheter och auditiv perception.

- Ljudstimulering enligt JIAS -Johansen Individualised Autditory Stimulation.

- Medveten motorisk träning i förskolan.

- Kostens betydelse vid ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter.

- Att testa visuella färdigheter med Bernelloskop.

---------------------------------------------------------------

Andra kurser/kortare utbildningar:
Koppning: utbildare Elin Pettersson, Kostrehab Friskvård & Akupunktur.
Traditionell kinesisk medicin A. Utbildare: Benjamin Kong, kinesisk läkare och akupunktör.
Muskeltest kinesiologi, utbildare: Behandlingsteam Pernilla Carrier

....................................................................................................

För att kroppen ska kunna röra sig fritt utan att få kompensatoriska problem, kan du behöva träna och bearbeta kvarvarande spädbarnsreflexer som kanske ligger och blockerar. Det är inte alltid de med synliga problem som har de största utmaningarna.

Jag brinner för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med att utvecklas på alla plan. Stress, trauman, kost och ett omoget nervsystem kan påverka måendet negativt.

Livet är en gåva att förvalta och allt detta har hjälpt mig att förstå det.

Tumali Care finns även på Facebook, där jag lägger upp bokningsbara tider, tips och tankar. "GILLA" sidan och du håller dig uppdaterad och titta gärna in på bloggen.
Läs gärna vad mina klienter har sagt (klicka här)

Med värme,
Linda, Tumali Care


Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.