4C1BD343-6D70-493F-8BFE-A18A8A962377

Vi har alla olika bagage att bära på.
Jag fick diagnosen utmattningsdepression 2011. Kroppen slutade fungera helt efter flera år med svår värk och stress. Vägen tillbaka har gått genom den traditionella läkarvården för att sedan fortsätta på flera spår som har hjälpt mig tillbaka till en vardag med mindre stress, smärta och en hälsosammare livsstil.

Min verksamhet, Tumali Care, bygger på att du som möter mig, ska känna dig trygg. Genom åren som gått, har jag funderat mycket på hur jag själv skulle velat bli behandlad både fysiskt och psykiskt. Nu försöker jag möta andra som jag själv skulle velat bli bemött när jag behövde det som mest.
-Med omtanke, respekt och individanpassad vård.

Som adopterad brinner jag lite extra för barn (och vuxna) adopterade då jag märkt att en överväldigande del har samma utmaningar. 

"Vänta inte på rätt förutsättningar.
Allt du behöver för att utvecklas finns i denna stund"

 -RADHE MAA-

Jag är diplomerad sensomotorisk reflexpedagog (utbildare Alla Sinnen i Mariefred) och vidareutbildad inom MNRI® Trauma Recovery, MNRI®Tactile System Integration, MNRI® Archetype Movement och MNRI®DPRI (Svetlana Masgutovas metoder, utbildare Susanne Wolmesjö).---------------------------------------------------

Som utbildad sensomotorisk reflexpedagog har jag under 1,5 år studerat:
- Hjärnan och nervsystemet
- Rytmisk rörelseträning enligt Dr. Harald Blomberg.
- Dynamiska och posturala reflexer enligt Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.
- Del av Lifelong Reflexes, Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.
- Primitiva reflexer, visuella färdigheter och läs- och skrivsvårigheter.
- Läs -skriv- och koncentrationssvårigheter och auditiv perception.
- Ljudstimulering enligt JIAS -Johansen Individualised Autditory Stimulation.
- Medveten motorisk träning i förskolan.
- Kostens betydelse vid ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter.
- Att testa visuella färdigheter med Bernelloskop.

....................................................................................................
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.