Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn.
Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen. Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn avlöser de varandra och ser till att de ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. Sedan tränar de sig tills detta sker automatiskt

Kvarvarande primitivareflexer.
Om rörelserna inte automatiserats, och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över så personen kan kontrollera sina rörelser, kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Personen kan inte styra sin kropps rörelser. De blir lätt trötta och får så fullt upp med att kontrollera sin kropp (t ex att sitta stilla) att de får svårt att koncentrera sig på inlärning, eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling.

Reflexmönster kan också förändras pga yttre stress.
Sensomotorisk träning innebär bland annat att jag tar reda på vilka primitiva reflexer som inte utvecklats. Utifrån flera olika metoder utformar jag individuella träningsprogram för att utveckla rörelsemönstren. Klienten får upprepa de tidiga rörelserna, skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. När detta skett har vi skapat nya förutsättningar för inlärning och bättre mående.
Kortad text från www.allasinnen.se

Jag arbetar med metoder från bland annat Svetlana Masgutova, Blythe, Harald Blomberg som ingår i "Alla Sinnen" i Mariefred. Utbildare på Alla Sinnen är bland andra Lars-Eric Bergh, pedagog med över 30 års erfarenhet och författare till flera böcker.
Susanne Wolmesjö, Annika Haglund, Anna Valberg, Anna Cramér... Jag känner en stor tacksamhet då ni med stor kunskap och vilja att hjälpa små som stora är ledstjärnor för mig.


Vanliga frågor, klicka här

Majoriteten av alla med en långvarig stress i kroppen, har samma ointegrerade reflexer.
Reflexpedagoger jobbar nu framgångsrikt med barn och vuxna med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, barn med koncentrationsutmaningar, läs- och skrivsvårigheter eller barn som är oroliga och har sömnsvårigheter.
Det behöver inte vara barn eller ungdomar med en uttalad diagnos. Jag har ett brett spann av klienter och du kan utföra träningen själv eller med hjälp beroende på dina förutsättningar.

Som adopterad, är jag mycket intresserad av de första levnadsårens betydelse för barnet. Av egen erfarenhet och många långa samtal med andra adopterade ser jag ett behov av att avdramatisera vissa känslomässiga delar och istället konstatera att spädbarnsåldern är viktig sensomotoriskt sett. Genom riktade övningar vill jag hjälpa dig som adopterad eller er som familj att känna er mer tillfreds.

Kosten betyder också oerhört mycket för att träningen ska ge bästa resultat.
Vi kommer att prata ätvanor och vid behov, boka tid hos en näringsexpert.
Mag–tarmproblem rapporteras påfallande ofta av barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Antikroppar mot gluten och/eller kasein  samt glutenkänslighet utan celiaki är överrepresenterade fynd vid autismspektrumsyndrom. Omvänt är en rad psykiska och neurologiska symtom, inklusive ADHD, överrepresenterade vid glutenintolerans och glutenöverkänslighet

Min utgångspunkt är att varje individ ska må så bra det går med de medel som finns till hands. Vissa undviker sociala evenemang på grund av sin ljudkänslighet och anses blyga och kanske osociala. När det sedan går ut över vänskap, skola/arbete, kan det vara bra att fundera på om det är, som i detta fall, ljudet, eller om det är människorna i sällskapet som man inte trivs med.

Jag är utbildad och diplomerad Sensomotorisk reflexpedagog
där vi under ett år har läst om:
*Hjärnan och nervsystemet
*Rytmisk rörelseträning enligt Dr. Harald Blomberg
*Dynamiska och posturala reflexer enligt Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.
*Del av Lifelong Reflexes, Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integration-MNRI.
*Primitiva reflexer
*Visuella färdigheter och läs- och skrivsvårigheter.
*Läs -skriv- och koncentrationssvårigheter och auditiv perception.
*Ljudstimulering enligt JIAS -Johansen Individualised Autditory Stimulation.
*Medveten motorisk träning i förskolan.
*Kostens betydelse vid ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter.
*Att testa visuella färdigheter med Bernelloskop.

Läs artikeln i The Lancet där man gjort kliniska tester på nackreflexen, ATNR och samband med läs och skrivsvårigheter.
Klicka här

Forskning på barn med stressutlöst smärta KI och GIH
Klicka här

Läkartidningen skriver om sensomotorisk träning
klicka här

Samsynens påverkan från The-Scientist:
Klicka här

Forskning på barn med- och utan koordinationsbesvär (Vestibularis 2017)
klicka här

Kontakta mig för bokning av tid.
Första besöket varar ca 2 timmar och följande besök, en timme.
Priser


Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.