4C1BD343-6D70-493F-8BFE-A18A8A962377
Sensomotorisk träning
Stresshantering
Trauma Recovery-Masgutovametoden
Tactile System Integration-Masgutovametoden
Gör ett enkelt test
om du misstänker kvarvarande primitiva reflexer.Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.