4C1BD343-6D70-493F-8BFE-A18A8A962377


Välkommen till Tumali Care

Stresshantering, Masgutova-metoden (MNRI®) och sensomotorisk träning.
Barn och vuxna med bland annat koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asberger, autism-spektrat), läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, extrem blyghet och andra utmaningar upplever att de har blivit gladare, tagit konflikter på ett hälsosammare sätt, sover bättre och framför allt har klienten fått en större förståelse för kroppens möjligheter.
Jag tar även emot personer med trauman, posttraumatisk stress (PTSD), panikångest, adopterade barn, ungdomar och "hemmasittare".

Vi föds och förhoppningsvis lever vi ett liv fullt med kärlek, omtanke och respekt.
Beroende på DNA, händelser i livet, socialt arv och skyddsnät, får vi djupa sår eller går kanske relativt oskadda genom livet.
Varje kropp bär på sin egen historia. 

Varför ska du boka tid hos just Tumali Care?
Med mångårig erfarenhet av stresshantering och sensomotorisk träning, strävar Linda mot att hitta nycklarna till ditt bästa mående.
Du får god tid för samtal, frågor och tid för återhämtning efteråt.  Du får också ett personligt utformat träningsschema, uppföljande mail och ni diskuterar sedan fram en plan för hur du som person eller familj ska lägga upp träning och återbesök på bästa sätt.
Linda har en helhetssyn och kopplar in näringsterapeaut, akupunktör, fysioterapeaut eller kinesiolog in vid behov.
Hon har även ett nära samarbete med flertalet andra sensomotoriska tränare och rekommenderar dem vid förfrågan eller önskan om annan terapeaut. Personkemin är viktigast, enligt henne.
Som adopterad, intresserar hon sig för de första levnadsårens betydelse för barn. Av egen erfarenhet, möten och många samtal ser hon behovet av att jobba med adopterade för att minska stressen. Rädslan och skuldkänslan är komplex och barnet kan många gånger känna sig väldigt ensamt trots att föräldrarna gör allt i sin makt för att motverka känslan att vara en annorlunda, förklarar Linda.
-Att möta en adopterad terapeaut kan ibland underlätta då det osagda men uppenbara känns tryggt.

Susanne Wolmesjö vidareutbildade ett antal sensomotoriska tränare och vi jobbar nu aktivt med Masgutovametoden, MNRI® Trauma recovery och MNRI® Tactile System Integrations.
Metoderna syftar till att gå in på djupet och aktivt jobba neurofysiologiskt med orsak och stresspåslag. 

Följ gärna Tumali Care på FB och Instagram.

Med hopp om ett friskare liv!
Linda,
Tumali Care - omtanke och respekt


"Vänta inte på rätt förutsättningar.Allt du behöver för att utvecklas finns i denna stund"
 -RADHE MAA-