Välkommen till Tumali Care
Jag jobbar med stresshantering, Masgutova-metoden (MNRI®) och sensomotorisk träning.
Barn och vuxna med bland annat koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asberger, autism-spektrat), läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, extrem blyghet och andra utmaningar upplever att de har blivit gladare, tagit konflikter på ett hälsosammare sätt, sover bättre och framför allt har barnet (och vårdnadshavaren) fått en större förståelse för kroppens möjligheter.

Även personer med trauman, posttraumatisk stress (PTSD), panikångest och adopterade barn och ungdomar.
Vi föds och förhoppningsvis lever vi ett liv fullt med kärlek, omtanke och respekt.
Beroende på DNA, händelser i livet, kost, socialt arv och skyddsnät, får vi djupa sår eller går kanske relativt oskadda genom livet.
Varje kropp bär på sin egen historia. Det finns inte en metod som passar alla eftersom alla har olika behov, men jag vill hjälpa dig att hitta rätt förutsättningar för att må bra. Om du vill boka tid, kommer vi tillsammans fram till vilken form du känner dig mest bekväm med. Läs mer under fliken "Metoder/träningsformer".

Susanne Wolmesjö vidareutbildade ett antal sensomotoriska tränare och vi jobbar nu aktivt med Masgutovametoden, MNRI® Trauma recovery och Tactile System Integrations.

Metoderna syftar till att gå in på djupet och aktivt jobba neurofysiologiskt med orsak och stresspåslag
på ett sätt som beskrivs här.

Följ gärna Tumali Care på FB och Instagram.


Klienter återkopplar efter besök hos Tumali Care (klicka här).
Gör ett enkelt test om det finns misstanke om kvarvarande primitiva reflexer (klicka här)
Kontakta mig för bokning eller frågor  (klicka här).
GDPR och Tumali Care

Med hopp om ett friskare liv!
Linda,
Tumali Care
omtanke och respekt

Vänta inte på rätt förutsättningar.
Allt du behöver för att utvecklas finns i denna stund.
-RADHE MAA-