4C1BD343-6D70-493F-8BFE-A18A8A962377

2017 > 03

Vi tränade pincettgrepp i veckan. "Mata fiskarna"
Håller ditt barn pennan för hårt? Går blyertspennan av när barnet skriver? Kvarvarande reflexer kan påverka handstil, penngrepp, skrivstil och handmotorik.

Kontakta mig för screening, individuellt träningsprogram och information.
www.tumali.se
tumalicare@gmail.com

Jag finns i Danderyd, Stockholm.
Långväga klienter erbjuds billigare boende på Danderyds Gästeri.

Varmt välkomna!
#spädbarnsreflexer #penngrepp #tumalicare

Läs hela inlägget »

ÄNTLIGEN I SVERIGE! MNRI® PTSD
Dr Svetlana Masgutova har utvecklat en metod som bygger på de reflexmässiga reaktionerna i kroppen som uppstår vid stress.

Vid stress och trauma aktiveras reflexmönster och fungerar som ett skydd för överlevnad. Om de reflexmässiga överlevnadsreaktionerna är aktiva och i högsta beredskap under en längre period, kan många kroniska hälsoproblem uppstå.

Dr Svetlana Masgutova har utvecklat ett omfattande och effektivt program som hjälpt många med PTSD och långvarig stress.
MNRI® (Masgutova Neuro-sensori-motor Reflex Integration)

Metoden bygger på förståelsen för barns tidiga utveckling och teorier om primära rörelse- och reflexmönster som bland annat studerats av forskarna Vygotski, Bernstein och Luria.

Vill du veta mer och boka tid?
Kontakta mig på:
tumalicare@gmail.com eller gå in på www.tumali.se

Jag finns i Stockholm Danderyd. Specialerbjudande på boende för långväga klienter!
Andra neurosensoriska tränare finns över hela Sverige. Flera av oss är också utbildade inom MNRI® PTSD

Foto: Tumali Care
#mnri #tumalicare #PTSD
#stresshantering
#fearparalyse #FPR #moro #spädbarnsreflexer
(Kortad text ur kursmaterial MNRI® PTSD)

Läs hela inlägget »